Jesse James Award

The softtail that we built for Jörgen Ljundahl was awarded the Jesse James Award on The Petrol Circus Show in Helsinki, Finland.

Jörgen Ljungdahls snygga UCC softail som fick Jesse James award på Petrol Circus, Hälsingfors, Finland. Fräsch trots några år på nacken.

The happy winners, Håkan & Jörgen